för en sparsam vardag

Batterilagring

Vi erbjuder batterilagring för både privatpersoner och företag, vilket möjliggör effektiv användning av solenergi och minskar beroendet av det konventionella elnätet.

Batterilagring

Lagra din elektricitet tryggt & enkelt

Vår batterilagringstjänst erbjuder skräddarsydda lösningar för effektiv hantering och lagring av energi, vilket möjliggör en pålitlig och hållbar elförsörjning. Genom att integrera avancerad batteriteknik med smarta energihanteringssystem kan vi maximera utnyttjandet av förnybar energi och minimera beroendet av det traditionella elnätet. Med fokus på kvalitet, pålitlighet och hållbarhet strävar vi efter att ge våra kunder en smidig och effektiv lösning för sina energibehov.

Solplanet
Huawei
Fronius
Batterilagring

Solplanet batterilagring

Solplanet batterilagring är en innovativ lösning som möjliggör lagring av överskott av solenergi för framtida användning. Genom att kombinera solpaneler med avancerade batterisystem kan Solplanet batterilagring maximera användningen av solenergi och minimera beroendet av konventionell elnätet.

Dessa batterilagringssystem är utformade för att vara både effektiva och hållbara. En av fördelarna med Solplanet batterilagring är dess flexibilitet och skalbarhet. Systemen kan anpassas efter specifika energibehov och kan enkelt utökas i framtiden om behoven förändras.

Batterilagring

Huawei batterilagring

Trina Solar grundades 1997 och är den näst största internationella leverantören av solpaneler inom EU. Deras produkter åtnjuter alltid gott anseende. Trina tar ett stort ansvar för sin leveranskedja gentemot Solblixt AB, där de säkerställer kvalitet i varje del av solpanelernas produktion. Trina rankas som Top Performer i tester utförda av DNV-GL & PVREL. Detta innebär att de levererar produkter som garanterat fungerar och har lång livslängd.

Modellen är från Vertex-serien och är särskilt utformad för att erbjuda storlek och effekt lämpliga för installationer på privata bostäder samt större kommersiella projekt. Den är kompatibel med olika typer av montagematerial och växelriktare, inklusive de som levereras av Solblixt AB.

Batterilagring

Fronius batterilagring

Fronius batterilagring är en innovativ lösning som möjliggör lagring av överskott av solenergi för senare användning. Dessa system integrerar solpaneler med avancerade batterisystem för att maximera användningen av solenergi och minska beroendet av det konventionella elnätet.

Med sin effektiva och hållbara design kan Fronius batterilagring hantera olika energibehov, från småskaliga heminstallationer till större kommersiella projekt. Flexibilitet och skalbarhet är nyckelfunktioner, vilket gör att systemen kan anpassas efter specifika behov och enkelt utökas över tiden.

Lagra din elektricitet

Oberoende energi

Genom att investera i batterilagring kan du skapa ett mer robust och pålitligt energisystem för ditt hem eller företag. Genom att lagra överskott av solenergi eller billigare nattström kan du minska ditt beroende av det traditionella elnätet och säkerställa en konstant tillgång till el, även vid strömavbrott eller höga elpriser.

Ekonomiska fördelar

Batterilagring möjliggör optimal användning av förnybar energi och kan bidra till betydande ekonomiska besparingar på lång sikt. Genom att lagra billigare energi under perioder med låg efterfrågan och använda den under högpristimmar kan du minska dina elkostnader och maximera avkastningen på din investering i solpaneler eller annan förnybar energikälla.

Miljövänlighet

Solcller minskar beroendet av fossila bränslen: Genom att använda solceller för att producera el kan vi minska vårt beroende av fossila bränslen som olja och kol som är begränsade resurser och bidrar till luftföroreningar och klimatförändringar.

Solblixt AB

Redo att ta steget till en
mer hållbar framtid?

Gör en gratis beräkning eller boka in ett kostnadsfritt hembesök!